صفحه اصلی  > مشتریان ما  > رستورانی

مشتریان رستورانی

با توجه به علاقه مندی برندهای مطرح به ارائه خدمات به مشتریان با نام و لوگوی مخصوص خود بصورت چاپ شده، این شرکت ضمن همکاری با تعداد زیادی از برندهای معتبر، آمادگی تأمین نیازهای سفارشی کلیه رستوران های سطح کشور با تنوع مدل و رنگ نی نوشیدنی و بسته بندی سلفونی چاپی شفاف و یا صدفی با نام و لوگوی مخصوص به خودشان را دارد.
از جمله مشتریان رستورانی ما عبارتند از: