صفحه اصلی  > مشتریان ما  > کارخانجات

مشتریان کارخانجات

با ورود پاکت های تتراپک و کامبی بلوک به بخش بسته بندی کارخانجات لبنی و آبمیوه، شرکت آسان نوش که در زمینه تولید انواع نی نوشیدنی و آشامیدنی فعالیت روز افزونی داشت اقدام به تهیه ماشین آلات مخصوص تولید نی های تتراپک و کامبی بلوک و دوی پک نمود و موجب جلوگیری از واردات این مدل از نی ها و درنتیجه عدم خروج سرمایه ارزی از کشور گردید.
شرکت ما با افتخار اعلام میکند که توانایی تولید و ظرفیت تأمین نیاز داخلی کلیه کارخانجات کشور و بازار منطقه ای را دارد و این خود دلیلی بر کیفیت بالای محصولات تولیدی ما می باشد که منجر به بخش قابل توجهی صادرات گردیده است. 
از جمله مشتریان کارخانجات ما عبارتند از: