صفحه اصلی  > اخبار

[آرشیو]
در کنار شما با پشتکار خواهیم بود.

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۸        (تعداد بازدید : 1572)

معاینه پزشکی سالیانه کارکنان آسان نوش

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵        (تعداد بازدید : 2638)

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست عبدالعظیم رضایی فرماندار شهرستان پردیس و با حضور سید مهدی حسین نژاد معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی فرماندار و روسای ادارات عضو کارگروه در محل شرکت آسان نوش واقع در منطقه صنعتی کمرد برگزار شد.

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱        (تعداد بازدید : 1949)

اولین و تنها تولید کننده نی 100% زیست تخریب پذیر ( از مواد PLA شرکت اسپانیایی)

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۰۷        (تعداد بازدید : 2782)