صفحه اصلی

سال: ماه: روز:

آغاز سال 1400 آغاز سال 1400
در کنار شما با پشتکار خواهیم بود.
تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۸


معاینه پزشکی سالیانه کارکنان آسان نوش معاینه پزشکی سالیانه کارکنان آسان نوش
معاینه پزشکی سالیانه کارکنان آسان نوش
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵


بازدید فرماندار پردیس بازدید فرماندار پردیس
جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست عبدالعظیم رضایی فرماندار شهرستان پردیس و با حضور سید مهدی حسین نژاد معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی فرماندار و روسای ادارات عضو کارگروه در محل شرکت آسان نوش واقع در منطقه صنعتی کمرد برگزار شد.
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱


تولید کننده نی 100% زیست تخریب پذیر تولید کننده نی 100% زیست تخریب پذیر
اولین و تنها تولید کننده نی 100% زیست تخریب پذیر ( از مواد PLA شرکت اسپانیایی)
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۰۷