معاینه پزشکی سالیانه کارکنان آسان نوش

معاینه پزشکی بهداشت کار سالیانه کارکنان آسان نوش ، آزمایش های عمومی شامل ادرار و خون ،سنجش بینایی و شنوایی، قد و وزن، فشار خون 
۱۳۹۹/۰۵/۰۵
asannoosh.com
نام شرکت: