مصارف خانگی

نی تاشو
نی تاشو 
قابلیت 3و5 رنگ شدن را دارد.
(بسته بندی 100 عددی )،( 2- بسته بندی به صورت فله 5/3 کیلویی) ،(3- تک عددی) ، (4- بسته بندی 500 عددی )
نی کافه گلاسه
نی کافه گلاسه
قابلیت 3و5 رنگ شدن را دارد
بسته بندی 50 و 100 عددی
نی ساده
بسته بندی 50 عددی
بسته بندی به صورت فله 5/2 کیلویی
به صورت تک عددی