مصارف کارخانجات

نی های نواری (ساندیسی) در سایز های مختلف
1- cm 12 مخصوص شیر مدارس
2- cm 13 مخصوص ساندیس
3- cm 14 برای آبمیوه و دوغ لیوانی300سی سی
4- cm 16 برای استفاده آبمیوه و دوغ
نی 14 سانت مصرف دوغ لیوانی 300 cc
نی 14 سانت
مصرف دوغ لیوانی
300 cc
نی عصایی U مصرف آبمیوه تتراپک و کامبی بلوک
نی عصایی U
مصرف آبمیوه تتراپک و کامبی بلوک